මාතලෙන් උණු දිය උල්පත් මතුවෙයි

මාතලෙන් උණු දිය උල්පත් මතුවෙයි

මාතලේ බෝවතැන්න ජලාශයේ උමං මාර්ගය කෙළවර උණු දිය උල්පත් කිහිපයක් මතුවීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ නාය යෑම් අධ්‍යයන අංශය ඊයේ (27) පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ.

භූ විද්‍යාඥ එම්. එන්. සි. යු. බී. මොරේමඩ මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් එහිගොස් ජල සාම්පල කිහිපයක් ලබාගෙන ඇත. අවට ප්‍රදේශයේ හුණු ගල් ස්ථර පැවතීම නිසා මෙම තත්ත්වය ඇතිවූයේද යන්න සැක කරන බව මොරේමඩ මහතා කීය.

.

කර්තෘට ලියන්න | මුද්‍රණය සඳහා