‘අතුරු මිතුරු’ 30 දා එළි දකී

‘අතුරු මිතුරු’ 30 දා එළි දකී

‘අතුරු මිතුරු’ ළමා පුවත්පත එළිදැක්වීමේ උත්සවය ජනාධිපති ආර්යා ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ මස 30 දින පෙ.ව. 10.00 ට මාලිගාවත්ත කාල්ටන් පෙර පාසලේ දී පැවැත්වේ.

.

කර්තෘට ලියන්න | මුද්‍රණය සඳහා