විලියම්-කේට් විවාහයට වසරයි

විලියම්-කේට් විවාහයට වසරයි

බ්‍රිතාන්‍යයේ විලියම්කුමරු හා කේට් කුමරිය පෙරේදා ලන්ඩනයේදී චිත්‍රපටයක මංගල දර්ශනයට පැමිණි අවස්ථාවයි මේ.අප්‍රේල් 29 දා ඔවුහු සිය යුගදිවියේ පළමුවන සංවත්සරය සමරති.

.

කර්තෘට ලියන්න | මුද්‍රණය සඳහා