“උත්තම ගුරු පූජා හරසර 2014”

“උත්තම ගුරු පූජා හරසර 2014”

ලෝක ගුරු දිනයට සමගාමීව කොළඹ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක බාලිකා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය සංවිධානය කළ “උත්තම ගුරු පූජා හරසර 2014” ගුරු ප්‍රණාම උළෙල පසුගිය දා විද්‍යාලීය ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පැවැත්විණි. මෙහිදී හිටපු විදුහල්පතිනියන් වූ විමලා ලියනගේ, ආර්. එම්. එල්. ජයසේකර, නන්දා ද සිල්වා සහ පුෂ්පා කළුබෝවිල යන ගුරු මෑණිවරුන්ගේ විදුහල් මතක සටහන් අලළා සැකසුණු සංයුක්ත තැටියක් එළිදැක්වීම ද සිදුවිණි. උත්සවයේ සම්බන්ධිකාරක, විදුහලේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ පූර්ණිමා ජයසිංහ මහත්මිය හිටපු විදුහල්පතිනියක් වූ ආර්. එම්. එල්. ජයසේකර මහත්මියට අදාළ සංයුක්ත තැටිය හා එම මහත්මියගේ සිහිවටන ඡායාරූපය පිලිගැන්වූ අවස්ථාව. උපහාර ලැබූ අනිකුත් විදුහල්පතිනියන් ද ඡායාරූපයේ සිටිති.

Share on Facebook

කර්තෘට ලියන්න | මුද්‍රණය සඳහා