තිස් වසරක අත්දැකීම් පොත් 15 කට

තිස් වසරක අත්දැකීම් පොත් 15 කට

සිය මාධ්‍ය ජීවිතයේ තිස් වසරක අත්දැකීම් ඔස්සේ ලියු පොත් 15 ක් එළිදැක්වීමේ උත්සවය ඊයේ(6) පස්වරුව් ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනී ශාලාවේ දී පැවැති අවස්ථාවේ ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාට සහ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට මේ ගැන උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගලයන් විස්තර කළ අයුරු.

කර්තෘට ලියන්න | මුද්‍රණය සඳහා