කී‍්‍රඩා අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්ගෙනුත් ප‍්‍රශ්න කිරීම අරඹයි

කී‍්‍රඩා අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්ගෙනුත් ප‍්‍රශ්න කිරීම අරඹයි

[2015-05-08 13:35]

එහි හිටපු ලේකම් මේජර් ජනරාල් නන්ද මල්ලවආරච්චිගෙන් මේ වනවිට පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය ප‍්‍රශ්න කිරීම ආරම්භ කර ඇත.

කර්තෘට ලියන්න | මුද්‍රණය සඳහා