පුදුමයි ඒත් ඇත්තයි

  • කරු උඩ ඇවිදින එක හුගක් අයට පේන්නේ හරිම අනතුරුදායක කටයුත්තක් විදිහටයි. ඒ වුනාට ස්පාඤ්ඤයේ ඇන්ගුයිආනෝ ප්‍රාන්තයේ ජීවත්වන අති දක්ෂ නැට්ටුක්කාරයෝ වන . . .

    සම්පූර්ණ විස්තරය »

  • අපි නම් අහලා තියෙන්නේ දුම්බීම ශරීරයට අහිතකරයි කියලා. ඒත් මේ කතාව දුම්බීමට ඇබ්බැහි වුණ අමුතු කෙනෙක් ගැන. දුම්බීමට ඇබ්බැහි වෙන අය වෙනස් තමා. මොකද විහින් මැරෙන්න . . .

    සම්පූර්ණ විස්තරය »

  • මොර්ටෙන් විස්කුම් නෝර්වීජියානු චිත්‍ර ශිල්පියෙක්. රට රටවල් ගණනාවකම චිත්‍ර ප්‍රදර්ශන පවත්වා තිබෙන මොහු තම චිත්‍ර සඳහා අමුතුම උපක්‍රමයක් භාවිත කරනවා. ඒ සඳහා ඔහු ‘අත්උදව්වක්’ . . .

    සම්පූර්ණ විස්තරය »


ශ්‍රී ලංකාවට විශේෂයි