වැඩදාපු කඩදාසි

29 හැවිරිදි රිචඩ් ස්වීනි, බ්‍රිතාන්‍යයේ නව පරපුරේ මූර්ති ශිල්පියෙක්. ඔහුගේ මූර්ති නිර්මාණ ඈතට පෙනෙන්නේ කිරිගරුඬින් එහෙම නැත්නම් ඇත්දලින් නිමවූ විදිහට.

ඒවා ඒතරම් මටසිලිටුයි, සුන්දරයි. නමුත් රිචඩ් තම නිර්මාණ සඳහා යොදාගන්නා මාධ්‍යය මිල අධිකවත් දුර්ලභවත් නැහැ.

ඔහුගේ නිර්මාණ සම්පූර්ණයෙන්ම නිමවා තිබෙන්නේ කඩදාසි යොදාගෙන බව වැටහී යන්නේ ඒවා ස්පර්ශ කළ හොත් පමණයි.

ලීයෙන් තැනූ සැකිල්ලක් මත කඩදාසි ඇතිරීමෙන් ඔහු මෙම නිර්මාණ සිදුකරනවා.

ඔහුගේ නිර්මාණවල සිත්කලු බව නිසාම ඒවා යුරෝපයේ විවිධ ගොඩනැගිලි හා නගර අලංකරණයට යොදාගෙන තිබෙනවා.

මූර්ති නිර්මාණයෙන් නොනැවතී ඔහු දැන් ගනකම් කඩදාසි යොදාගෙන ගෘහ භාණ්ඩ නිර්මාණය කරන්නටත් පටන් අරන්.

“සාමාන්‍යය දේවලින් සුවිශේෂ දේ නිමවන්න මම හරිම කැමතියි!” රිචඩ් තම නිර්මාණ ගැන කියන්නේ එහෙමයි.