ඔස්ට්‍රිච් කොට්ටේ

ඔන්න නිදිමතයින්ට සුබදායක ආරංචියක් . අතේ ගෙන යා හැකි නිදා ගැනීමේ උපකරණයක් .කොට්ටයක් , කුෂන් එකක් , ඇඳක් හෝ පොරෝනයක් නෙමෙයි.

මේ හැම එකකම එකතුවක් . මේකේ නිෂ්පාදක ජපන් ජාතික කණඩායම මෙය හඳුන්වන්නේ අතේ ගෙන යා හැකි ක්ෂුද්‍ර නිදනයක් කියලයි.

නිධානයක් නෙමෙයි , හැබැයි නිදිමත වෙලාවට නිධානයක් වගේ තමයි. උණුසුම් සුවපහසු ඇඟපත නොරිදෙන නින්දක් මේකෙන් ලබාගන්න පුළුවන්.

කෙටි නින්ද ඔබේ කාර්යක්ෂමතාව සියට තිස් හතරකින් වැඩි කරනවා කියලා සමීක්ෂණවලින් පෙන්නලා දීල තියෙනවා . දැන් එන්නේ ඔස්ට්‍රිච් නිදිමතයින්ගේ කාලය !