මරා ගන්න ඔළු

අතීතයේ පටන් මිනිසුන් විවිධාකාර වූ අමුතු සතුන් කවි, කතන්දර තුළ නිර්මාණය කර තිබෙනවා. නාග ගුරුලා සහ එක් අඟක් ඇති අශ්වයා (යුනිකෝන්) ඒ අතර ප්‍රධානයි. මේ කතාවල, කවිවල ඉන්න බොහොමයක් සතුන් මන:කල්පිත වුණාට ඉඳහිට මේ කල්පිත සතුන් හැබෑවටම අපට දෘශ්‍යමාන වෙනවා.

අහල තියනවද කියමනක් ‘කටුස්සෙක් වගේ ඔළුව වනන්න එපා,... දිව දෙකේ කටුස්සෙක් වෙන්න එපා’ වැනි ජන වහරෙ එන කියමන්?

ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් මේ ළඟකදි එවැනි කටුස්සෙක් හොයාගෙන තියනවා. පුදුමෙ කියන්නෙ, ඒ කටුස්සව හඳුන්වන්න ඕනෙ ඒක වචනෙන්ද බහු වචනෙන්ද කියන එකම අපිට පැනයක්. මොකද ඌට ඔළු දෙකක් තියනව. ඇස් හතරක් තියනවා. ඇයි දිව? දිවත් දෙකක්ම තියනව. ඒ මදිවට වල්ගෙත් කොටයි.

ලොකුම පුදුමෙ කියන්නෙ, මේ ඔළු දෙක දෙන්නට දෙන්න රුස්සන්නෙ නැතිලු. එක ඔළුවකට අනික් ඔලුව පේන්න බැරිලු. අප්පිය සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ කියල, දෙන්නට දෙන්න ඉවත බලාගත් ගමන් ඉන්නවලු.ඒ විතරක් නම් මදෑ, තරමක් විශාල ඔළුව, කුඩා ඔළුවට නොනවත්වා පහර දෙන වෙලාවලුත් තියනවලු.

කටවල් දෙකෙන්ම එක ඇඟකට කාල ඔළු දෙකකින් එක ඇඟක් පාලනය කරන්න යාම නිසාම මේ කටුස්සා ස්වභාවයෙන්ම දුර්වල සෞඛ්‍ය තත්ත්වයකින් ඉන්නෙ. ඒ නිසාම උගේ ආයු අපේක්ෂනයත් කෙටි විය හැකියි. දැනට ඔස්ට්‍රේලියාවේ හෙන්ලි බෘක් නම් ප්‍රදේශයේ උරග සංරක්ෂකයන් විසින් මේ කටුස්සාව රැක බලා ගනිමින් සිටිනවා.