හරි විසිතුරු මොනර මකුළු

මේ කියන්න යන්නේ ලෝකේ ඉන්න ලස්සනම මකුළුවා ගැන . ලස්සන ! මකුළුවා , පිස්සුද හැබෑටම ඔහෙට ? මං දන්නවා ඔහොම අහනවා කියල. ඒත් ඔයාල බලන්නකෝ මේ පින්තුරේ දිහා.

මේ තමයි මොනර මකුළුවා. මරාටුස් වොලාන්ස් කියන විද්‍යාත්මක නමින් හැඳින්වෙන මූ ඉතාම කුඩා සතෙක්. වැඩිම වුණොත් මිලිමීටර් පහක් විතර ඇති.

නැගෙනහිර ඔස්ට්‍රේලියාවේ වනාන්තරවල තමයි මේ සතා දකින්න ලැබෙන්නේ.

මොනරා වගේම මේ මකුළුවත් තමන්ගේ වර්ණවත් පිල් කළඹ පාවිච්චි කරන්නේ ගෑනු සතුන්ව ආකර්ශනය කර ගන්න ලු. බලන්න සොබාදහම කොයි තරම් නම් පුදුමාකාර නිර්මාණ කරනවද කියලා ?