පත්තු නොවූ තුවක්කුවේ වන්දිය

අලාභ ඉල්ලා පවරන නඩු ලෝකයේ සෑම රටකින්ම පාහේ වාර්තා වේ. ඈත අතීතයේ ඇතැම් රටවල උසාවිවලට ඉදිරිපත්ව තිබූ ඇතැම් නඩු හාස්‍යජනකය. ඒවා පුදුමයට හේතුය. එහෙත් ඇත්තය. මේ තවත් එවැනි නඩුවක කතාවකි.

කැලිෆෝනියාවේ උසාවියකට එක්තරා පුද්ගලයෙකු නඩුවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. ඔහු සිය පණ නසාගැනීමට තැත් කළ තැනැත්තෙක් විය. ඔහු නඩුව පවරා තිබුණේ සියදිවි හානිකැර ගැනීම සඳහා තුවක්කුවක් මිල දී ගත් සාප්පුවේ අයිතිකරුටය. චෝදනාව වූයේ එම තුවක්කුව පත්තු නොවීම නිසා සියදිවි හානිකැර ගැනීමට නොහැකි වූ බවයි.

නඩුවෙන් ඔහු ඉල්ලා තිබුණේ ඒ වෙනුවෙන් වන්දියක් ලබාදෙන ලෙසය.