ටීනාට පිහියෙන් ගැසීම

රතු පාට බෝඩ් එකක් ඉස්සරහට වෙලා කදිමට ඇඳුමකින් සැරසිලා ඉන්න මහත්මියට එල්ලය බලලා පිහියෙන් ගහන්නයි තියෙන්නේ.

හැබැයි එයාව තුවාල වෙන්නවත්,මැරෙන්නවත් පිහියෙන් ගහන්න ඔට්ටු නෑ. ඩේවිඩ් ඇඩමොවිච් කිසි ගාණක් නැතිව මිනිත්තුවක් ඇතුළත වැඩිම පිහි ගාණකින් දමා ගහලා ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් පිහිටෙව්වා.

මේ සඳහා පෙනී හිටියේ ටීනා නැගී කියන මහත්මියයි. ඈ හොඳටම බය නැති කෙනෙක් වෙන්න ඇති මගෙ හිතේ.

2007 දෙසැම්බර් 26 වැනිදා නිව්යෝක් නුවරදි තමයි මේ වාර්තාව ඩේවිඩ් පිහිටෙව්වේ.