පළල් කට

අපොයි..දැක්කම එපා වෙනවා කියලා නේද හිතෙන්නේ? ඔව්.ඒක එහෙම තමයි.

සෙන්ටිමීටර් 17 ක් විසාල කටක් තියෙන ෆ්‍රැන්සිස්කෝ ඩොමින්ගෝ ජෝකුයිම් ඇන්ගෝලානු ජාතිකයෙක්.

ඔහු මේ ගිනස් වාර්තාව තිබ්බෙ 2010 මාර්තු 18 වැනිදා ඉතාලියේදියි. ඒ ලෝකෙ තියෙන පළලම කටට අයිතිවාසිකම් කියමිනුයි.