ගිනි පෑගීමේ තවත් කලාවක්

මේ මනුස්සයට නම් පිස්සු කියලා දැන් කාටත් හිතේවි. හැබැයි ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් තියෙන එක ඒ තරම්ම පිස්සුවක් නෙවෙයි.

ජර්මන් ජාතික රොල්ෆ් අයිවන් හොට්ප්ලේට් උඩින් මීටර් 22.90 ක් ඇවිදගෙන ගියා.

පිච්චුනාද කියලා නම් කියන්න දන්නෙ නෑ.

ඔහු මේ වාර්තාව පිහිටවලා තියෙන්නේ 2009 අප්‍රේල් 18 වැනිදා ඉතාලියේ මිලාන් නුවරදීයි.