ඇඟිලි ගැනලා ඉවරයක් නෑ

ඕනෑම දේකට ඇඟිලි ගනිද්දී විස්සකට එහා නම් ගනින්න බැහැ නේද? ඒත් දෑතේත් දෙපයේත් ඇඟිලි තිස් එකක් ඇති දරුවෙක් ගැනයි මේ පුදුම ආරංචිය. මේ දරුවා වාසය කරන්නේ චීනයේ ෂෙන්යෑන් නගරයේ.

හය හැවිරිදි ඔහුගේ දෑතේ ඇඟිලි 15ක් හා දෙපයේ ඇඟිලි 16ක් තිබෙනවා.ඔහුගේ දෑතේ ඇඟිලි තුන බැගින් එකට ඇලී තිබෙනවා. මෙලෙස වැඩිපුර ඇඟිලි තිබීමට හේතුව පොලිඩැක්ටිලි නම් ජානගත රෝගයක්ලු.

කෙසේ වෙතත් මෙලෙස වැඩිපුර ඇති ඇඟිලි ඉවත් කිරීමට මේ දරුවා ශල්‍යකර්මයකට ලක්කිරීමට නියමිතයි. මෙතෙක් වැඩිම ඇඟිලි ගණනට ලෝක වාර්තාව හිමිකරගෙන තිබුණේ දෑතේත් දෙපයේත් ඇඟිලි 25 බැගින් ඇති ඉන්දියාවේ දරුවන් දෙදෙනෙක්.

මේ චීන ජාතික දරුවා එම ලෝක වාර්තාව බිඳ දමා තිබෙනවා. මේක ඇඟිලි ගැනිල්ලට නව අරුතක්!