නිය දිග ලී

දිගම නියපොතුවලට අයිතිය කියන්නේ අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජීවත් වෙන ලී රෙඩ්මොන්ඩ් විසිනුයි.

ඈ තමන්ගෙ නියපොතු වවන්න පටන් අරන් තියෙන්නෙ 1979 තරම් ඈත කාලයකදී ඉදනුයි.

බොහෝම ප්‍රවේසමෙන් සාත්තු කරමින් ‍රැක බලා ගත්ත මේ නියපොතු මීටර් 8.65 ක් දිගයි.

මෑඩ්‍රිඩ් නුවරදි තමයි ලී නෝනා තමන්ගෙ ගිනස් ලෝක වාර්තාව පිහිටවලා තියෙන්නේ.

2008 පෙබරවාරි 23 වැනිදා ඈ මේ වාර්තාව පිහිටෙව්වට 2009 මුල් කාර්තුවෙදි වාහන අනතුරක් නිසා ඈට මේ දිග නියපොතු අහිමි වුණා.

ඒත් වාර්තාව තාමත් ලී නෝනා සතුයි.