පුත්තලමට ආ මෝර මහත්තයා

දැවැන්තයෙක් ඔන්න වෙරළට ඇවිල්ලා. ඇත්තම කියනවා නම් මේ දැවැන්තයා ඔහේ නිකම්ම වෙරළට ආවෙ නෑ. මුතුපන්තිය ගම්මානයේ නිරෝෂන් චමින්ද මහත්තයා මාළු අල්ලන්න එලපු දැලකට තමයි මේ දැවැන්ත මෝරා අහුවෙලා තියෙන්නේ.

හලාවත ප්‍රදේශයේ මාළු බහුලයි වගේම දැවැන්ත මාළු අහුවෙනවා. ඒත් මේ තරම්ම දැවැන්ත මෝරෙක් නම් මාළු දැලකට අහුවුණ පළමු අවස්ථාව මේකයි.

දෙසැම්බර් 05 වැනිදා රාත්‍රී 7.00 ට පමණ තමයි මේ මෝරාව මාළු දැලට අහුවෙලා තියෙන්නේ. ධීවර යාත්‍රා තුනක් උවමනා වෙලා තියෙනවා මෝර මහත්තයව දියඹෙ ඉඳගෙන වෙරළ ආසන්නයට රැගෙන එන්න.

ඊට පස්සෙ මෝරව ගොඩට ඇදගන්න ට්‍රැක්ටරයක් සහ ධීවරයො සීයක් විතරක් උදව් වෙලා තියෙනවා.

මේ යෝධ මෝරා දිගින් අඩි 23 ක් වෙනවා. වරලත් එක්ක පළල මැනල බැලුවම අඩි 08 ක් පමණ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ධීවරයො “තෙල් මෝරා” කියන නමිනුයි මොවුන්ව හඳුන්වන්නේ.

කොහොම වුණත් දැවැන්තකමට සිරිලන්නෙ නැති ලස්සනකුත් එයාට තියෙන බව නම් නොකියම බැහැ.