පුදුමයි ඒත් ඇත්තයි

  • වසන්ත කාලෙට මුළු ලෝකෙම සුවඳ වෙන්නෙ මල්වලින්. හීතලෙන් මිරිකිලා සුදු පාට හිමත් එක්ක දිග කාලයක් ගත කරන යුරෝපාකරයේ අයට නම් වසන්තය . . .

    සම්පූර්ණ විස්තරය »

  • 29 හැවිරිදි රිචඩ් ස්වීනි, බ්‍රිතාන්‍යයේ නව පරපුරේ මූර්ති ශිල්පියෙක්. ඔහුගේ මූර්ති නිර්මාණ ඈතට පෙනෙන්නේ කිරිගරුඬින් එහෙම නැත්නම් ඇත්දලින් නිමවූ විදිහට.

    සම්පූර්ණ විස්තරය »

  • මේ කියන්න යන්නේ ලෝකේ ඉන්න ලස්සනම මකුළුවා ගැන . ලස්සන ! මකුළුවා , පිස්සුද හැබෑටම ඔහෙට ? මං දන්නවා ඔහොම අහනවා කියල. ඒත් ඔයාල බලන්නකෝ මේ . . .

    සම්පූර්ණ විස්තරය »


ශ්‍රී ලංකාවට විශේෂයි