වර්‍ෂ 2017 ක්වූ මාර්තු මස 16 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා


 

<<   <     සමස්ත පිටු    >    >>

<<   <     සමස්ත පිටු    >    >>

 

01 - මුල් පිටුව

02 - පිටුව

03 - Photography කලාවක් කළ මූර්ති

04 - පොන්දෙසාර් පාලමට බර වැඩි ආදරේ

05 - කැපකාර පියෙක් වෙන්න මට කෙනෙක් නෑ

06 - පිටුව

07 - දරුවන්ගේ ලෝකය වනසන අපේ ෆැන්ටසි ආතල්

08 - ඉතිං එහෙනම් යන්න අවසරයි

09 - ඉතිං එහෙනම් යන්න අවසරයි

10 - නිරුවත පෙන්නලා මගේ සිංදු ප්‍රමෝට් කරගන්න මට ඕනෙ නැහැ

11 - පිටුව

12 - පිටුව

13 - පිටුව

14 - බඩු හින්දා ගුටි කන්නෙත් මල් වගේ ඉන්න අපිනෙ දෙයියනේ

15 - පිටුව

16 - ශාස්ත්‍රාල ජයවර්ධනපුර ගැටුම හෙට