වර්‍ෂ 2017 ක්වූ අප්‍රේල් මස 6 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා


 

<<   <     සමස්ත පිටු    >    >>

<<   <     සමස්ත පිටු    >    >>

 

01 - මුල් පිටුව

02 - අහෝ අප ඉන්නේ කොතැනද

03 - මහින්දට ඇඳපු හරීන්ද්‍ර රටට කියපු දේ මෙන්න

04 - හැමදාම හිනා වුණාට ඔයාගේ නමවත් මම දන්නේ නැහැ නේ

05 - ශ්‍රී රටටම එකයි

06 - වාසනාවන්ත කාලකන්නියා

07 - අවවාදයට වඩා ආදර්ශය පට්ට

08 - නිදි නැති කොළඹ

09 - අතීතය වී මම නතර වෙන්නැති බතී නුඹ අනාගතයට යන්නැති

10 - පිටුව

11 - බයික් එක හැඩට තියාගන්න ආසද?

12 - පිටුව

13 - පිටුව

14 - මුද්‍රණ ආයතනයෙන් තරුණ ඔයාලට රස්සා රොත්තක්

15 - පිටුව

16 - කට්ට කාලා ජීවිතේ ගොඩගිය ජයන්ති